Arbejdsmiljø

Dårligt arbejdsmiljø gør os syge

Danske lønmodtagere er pressede. 15,4 procent føler sig psykisk overbelastede. Det har store omkostninger for de berørte og deres familier – og det koster samfundet dyrt.

Skal vi lade fakta tale?

#1

15,4 % af danske lønmodtagere er psykisk overbelastede.

Det er langt fra den politiske målsætning på max. 11,6 procent i 2020.

Kilde: NFA (2019): Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær 2018.


plus-hvid

#2

54,4 procent af de stressramte danskere peger på arbejdet som den vigtigste kilde til deres stress. 4,9 procent angiver privatlivet som den vigtigste kilde til stress.


plus-hvid

#3

Psykisk belastende arbejdsmiljøer forårsager omkring 350.000 sygedage med langvarigt sygefravær om året.

Kilde: Sundhedsstyrelsen (2016): Sygdomsbyrden i Danmark.


plus-hvid

350.000
sygedage om året
#4

Psykisk belastende arbejdsmiljøer forårsager et samlet produktionstab på minimum 3,4 milliarder kroner om året som følge af sygefravær og førtidspensionering.

Beregningen baserer sig på personer i den erhvervsaktive alder og omfatter sygefravær, førtidspensionering og tidlig død. Beregningen har bl.a. justeret for overvægt, rygning, alkohol og fysisk inaktivitet.

Kilde: Sundhedsstyrelsen (2016): Sygdomsbyrden i Danmark


plus-hvid

3,4 mia. kr.
i produktionstab

IDA anbefaler

  • At stress anerkendes som en erhvervssygdom
  • At flere ledere uddannes i forebyggelse og håndtering af stress
  • At de danske arbejdspladser sætter forebyggelse og håndtering af det psykiske arbejdsmiljø og stress højt på dagsordenen
speech-bubble-blue-white??

Vidste du, at...

Udenlandsk arbejdskraft besætter mere end hver tiende stilling i Danmark inden for teknologi og naturvidenskab?

Læs mere om vores mærkesag udenlandsk arbejdskraft.

Lad fakta tale

Vi har brug for faktuel viden og indsigt i samfundsdebatten. Til at tage de rigtige beslutninger på det rigtige grundlag. Til at sætte ind, hvor det gør mest gavn. Bruge vores tid og penge, hvor det nytter mest. For os alle. Skal vi ikke lade fakta tale, når vi beslutter, hvor krydset skal sættes? Uanset hvor du hører hjemme politisk, er der seks emner, vi mener, at vi som samfund skal forholde os til, når vi diskuterer, hvilket Danmark vi ønsker.