Forskning

Forskning skaber velstand

Forskning sikrer, at vi også i fremtiden er et rigt land med høj velfærd. Men de offentlige forskningsudgifter i forhold til BNP er faldende fra 2015 til 2017. Det går ud over vores velstandsudvikling, viser forskning.

Skal vi lade fakta tale?

#1

I 2015 brugte Danmark 1,12 procent af BNP på offentlig forskning og i 2017 var det 1,08 procent af BNP.

Kilde: Danmarks Statistik. Opgørelsen “FoU udgifter i pct. af BNP efter pct af BNP og tid”.


plus-hvid

#2

Sydkorea bruger 55 procent af deres offentlige forskningsmidler på teknisk forskning. Belgien bruger 31 procent. Finland bruger 25 procent. Danmark bruger 17 procent.

Sammenligningen er baseret på tal fra 2016.

Kilde: Forskningsbarometret 2018, s.25


plus-hvid

#3

Forskning viser, at vi skal fordoble investeringerne i forskning hvert 13. år, hvis vi skal fastholde velstandsudviklingen.

Kilde: Bloom, Nicholas et al. (2018) Are Ideas Getting Harder to Find? Standford University


plus-hvid

13. år
skal investeringen fordobles

IDA anbefaler

  • At den offentlige forskningsramme hæves fra de nuværende 1 procent af BNP til 1,5 procent inden 2030, svarende til ekstra 19 milliarder kroner
  • At den offentlige forskning inden for det tekniske og naturvidenskabelige område bliver opprioriteret
speech-bubble-blue-white??

Vidste du, at...

Mere end hver syvende danske lønmodtager føler sig psykisk overbelastet?

Læs mere om vores mærkesag arbejdsmiljø.

Lad fakta tale

Vi har brug for faktuel viden og indsigt i samfundsdebatten. Til at tage de rigtige beslutninger på det rigtige grundlag. Til at sætte ind, hvor det gør mest gavn. Bruge vores tid og penge, hvor det nytter mest. For os alle. Skal vi ikke lade fakta tale, når vi beslutter, hvor krydset skal sættes? Uanset hvor du hører hjemme politisk, er der seks emner, vi mener, at vi som samfund skal forholde os til, når vi diskuterer, hvilket Danmark vi ønsker.