Privacy

Dine private mobildata bliver logget

Danske teleselskaber skal fortsat masselogge danskernes trafik- og lokaliseringsdata fra deres mobiltelefoner. EU-Domstolen har ellers slået fast, at EU-retten ikke tillader en generel og vilkårlig logning af data.

Skal vi lade fakta tale?

#1

Staten tvinger teleselskaberne til at registrere og gemme oplysninger, om hvor danskerne er med deres mobiltelefoner, og hvem de kommunikerer med.


plus-hvid

#2

85 % af IDAs logningsspecialister i telebranchen mener, at Danmark bør droppe vilkårlig logning af kommunikationsdata.

Kilde: IDA Analyse (2019): Sessionslogning – analyse blandt IDAs logningseksperter og -specialister.

Antal respondenter: 133


plus-hvid

#3

Danmarks praksis for telelogning er i strid med EU-borgernes grundlæggende rettigheder beskrevet i EU-chartret (EU's menneskerettigheder) om respekten for privatliv og familieliv og om beskyttelse af personoplysninger.

Det betyder, at Danmark fortsat ikke følger EUs logningsdom fra 2016.

Kilder:

Institut for menneskerettigheder (Høringssvar)

EU’s charter om grundlæggende rettigheder.


plus-hvid

IDA anbefaler

  • At vi stopper generel og vilkårlig logning af alle telekommunikationsdata, og Danmark dermed følger EUs logningsdom fra 2016 (Tele2-sagen)
speech-bubble-blue-white??

Vidste du at...

Danmark, modsat Sverige og Norge, ikke har en klimaplan?

Læs mere om vores mærkesag klima.

Lad fakta tale

Vi har brug for faktuel viden og indsigt i samfundsdebatten. Til at tage de rigtige beslutninger på det rigtige grundlag. Til at sætte ind, hvor det gør mest gavn. Bruge vores tid og penge, hvor det nytter mest. For os alle. Skal vi ikke lade fakta tale, når vi beslutter, hvor krydset skal sættes? Uanset hvor du hører hjemme politisk, er der seks emner, vi mener, at vi som samfund skal forholde os til, når vi diskuterer, hvilket Danmark vi ønsker.