Uddannelse

Uddannelse er en investering

Uddannelse er en investering i fremtiden – både for dig og for samfundet. Men vi bruger færre penge per studerende på de videregående uddannelser. Investerer man ikke nok, falder afkastet. Det gælder også for uddannelse.

Skal vi lade fakta tale?

#1

På grund af 2-procent-besparelserne følger der i dag 5000 kroner mindre med hver universitetsstuderende, end der gjorde i 2015.

Kilder:

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2018): Universitetsuddannelser til fremtiden

’VLAK’s sparekurs på uddannelse forsætter de næste tre år’, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, august 2018 pba. svar på UFU alm. del spørgsmål 196 til uddannelses- og forskningsministeren den 26. september 2017.


plus-hvid

5000 kr.
mindre per studerende
#2

For 5.000 kroner per studerende kunne et hold universitetsstuderende få 12 timers undervisning med en hjælpelærer mere om ugen.

Der er regnet med en holdstørrelse på 30 personer, 26 ugers undervisning om året, en times forberedelse til en times undervisning samt en timeløn på 232 kroner i timen inkl. pension og feriepenge.


plus-hvid

12 timer
mere om ugen
#3

Hver akademiker bidrager med 4 millioner kroner mere til samfundet end en ufaglært.

4 mio. kr.
per akademiker

IDA anbefaler

  • At 2-procent-besparelserne på uddannelse bliver droppet nu
speech-bubble-blue-white??

Vidste du, at...

De offentlige forskningsudgifter i forhold til BNP er faldende fra 2015 til 2017?

Læs mere om vores mærkesag forskning.

Lad fakta tale

Vi har brug for faktuel viden og indsigt i samfundsdebatten. Til at tage de rigtige beslutninger på det rigtige grundlag. Til at sætte ind, hvor det gør mest gavn. Bruge vores tid og penge, hvor det nytter mest. For os alle. Skal vi ikke lade fakta tale, når vi beslutter, hvor krydset skal sættes? Uanset hvor du hører hjemme politisk, er der seks emner, vi mener, at vi som samfund skal forholde os til, når vi diskuterer, hvilket Danmark vi ønsker.